Thiết bị hiển thị tốc độ lên kính lái HUD A8 (12,5 x 7,5 x 1,5 cm)

Thương hiệu: Sky Auto | Âm thanh – Hình ảnh Sky Auto

– Trang bị của máy bay chiến đấu
– Thông tin hiển thị dễ nhìn, tiện lợi
– Không can thiệp vào chức năng điều khiển

845,000

Còn hàng